ראשי
פרופיל
שרותים
פרויקטים
גלריה
לקוחות
יצירת קשר
English
יוסי בר - הידרוגיאולוג

בדיקות לאיתור ואיפיון חומרי בניה, סלע וקרקע, סקרי התכנות לתכנון מאגרי מים, שפכים ובוצה

 מעקב וניטור הידרולוגי וגיאוכימי, בדיקת ספיקה ואיכות מים במעינות, בארות ונחלים

הכנת מאזני מים וחומר במאגרים, מטמנות, מתקנים, טיפול בפסולת מכרות ותעשיה כימית

 השפלת מי תהום

 ניתוח צילומי אוויר, מיפוי גיאוהנדסי והידרוגיאולוגי, בדיקות יציבות קרקע ויציבות מדרונות

 פיקוח על קידוחים, עבודות שאיבה, חציבה ומנהור, בדיקת איטום ופוטנציאל חדירת מים למנהרות

 איתור וטיפול בבולענים, שקיעות וגלישות קרקע, בעיות יציבות קרקע וסלע

 מיפוי העתקים פעילים, גלישות קרקע וסיכוני רעידות אדמה, הערכת סיכונים גיאולוגים, הידרולוגים וסייסמים

 ניטור סביבתי הידרולוגי תעשיתי, במפעלים, מאגרים , בריכות ומטמנות, דיגום ובדיקות מים ושפכים

הערכות סיכונים גיאולוגיים והידרולוגיים, הכנת חוות דעת הידרולוגיות וגיאוהנדסיות

הכנת מסמכי פרויקט, בקשות לרישוי והיתרי הזרמת שפכים ופינוי פסולת

מדידת מפלסי מי תהום ודיגום בקידוחים, בארות ומאגרים, השפעת החדרה ושימוש בקולחי מט"שים

בדיקת התכנות ופוטנציאל הפקה ואספקת מים מבארות, קידוחים ומערכי ניקוז תת קרקעי

תכנון בארות, קידוחים ואמצעים להשפלת מי תהום לפרויקטים ועבודות בניה ותשתיות

תכנון קידוחי ניטור והפקה, בארות ומערכות ניטור הידרולוגי , תעשייתי

 איתור וטיפול בדליפות מים ושפכים, הצפות וחדירת מים למבנים, חניונים ומרתפים ומתקנים בחוף הים.

דיגום ובדיקות גיאוכימיות והידרוכימיות במאגרים, מטמנות, מפעלים ומתקנים, טיפול בזיהום מי תהום וזיהום קרקע

סקרים גיאולוגיים, הידרוגיאולוגיים וגיאוהנדסיים, מיפוי גיאולוגי, הידרולוגי וגיאוטכי

צפו בגלריה
צור קשר