ראשי
פרופיל
שרותים
פרויקטים
גלריה
לקוחות
יצירת קשר
English
יוסי בר - הידרוגיאולוג
גלריה
פתח יציאה במערכת פליאוקארסטית
מיפוי סטרוקטורלי הידרוגיאולוגי אקויטרד איאוקני
מעקב מפלסים ואיכות מים בזמן שאיבת פיתוח
קידוחים לאיתור דליפות ונזקים
מפלס מי תהום אקויטרד בזלתי
כיסוי קרקע חרסיתית מעל סלע בזלת סדוק
צור קשר